Ing. Jaroslav Vašátko, ved. kanceláře prvního náměstka generálního ředitele ČD

Význam ERTMS/ETCS pro ČD z hlediska EU

 

Ing. Bohuslav Navrátil, 1. náměstek generálního ředitele SŽDC

ERTMS/ETCS Význam ERTMS/ECTS z hlediska SŽDC

 

Ing. Libor Lochman, Ph.D., ředitel VÚŽ, ČD

Současné projekty ETCS v EU

 

Antonio Colaco, DG TREN, European Commission

ERTMS/ETCS Expectations in Europe

 

Guillome de-Tiliére, ALSTOM POWER

ALSTOM´s ERTMS Experience in Europe

 

Guido Zangrandi, ANSALDO SIGNAL

ERTMS/ETCS References of ANSALDO SIGNAL N.V.

 

Ing. Michal Stolín, ČD-VÚŽ

Zkušební instalace ETCS L1 na ŽZO Cerhenice - seznámení s exkurzí

 

Ing. Peter Varadinov, ČD - TUDC

Současné stav projektů ERTMS/ETCS v ČR

 

Ing. Michal Stolín, ČD-VÚŽ

Požadavky na specifikace ERTMS/ETCS v ČR

 

Ing. Karel Višnovský, ředitel ZTE - AŽD Praha s.r.o.

Technické řešení stacionární části systému ERTMS/ETCS v úrovni L1, L2, LC

 

Ing. Pavel Horák, AŽD Praha s.r.o.

Technické řešení vozidlové části systému ETCS/ERTMS

 

Ing. Milan Kunhart, CSc., AŽD Praha s.r.o. + DFJP, UPa

Provozní aspekty aplikace ERTMS/ETCS v ČR

 

Ing. Jan Ouředníček, DFJP, UPa

Eurobalíza – vlastnosti, použití, jazyk ETCS

 

Ing. Bohuslav Dohnalík, GR ŽSR

Zámery ŽSR v oblasti aplikácie ERTMS/ETCS