Pořádala konferenci:


Konference se uskutečnila ve dnech 25. a 26. října 2004 v Domě techniky v Pardubicích


Přednesené příspěvky


Doporučení z konference
Kontaktní osoby:


Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.

email: pavel.bezousek@upce.cz

tel: (+420) 466 036 035


Ing. Jan Ouředníček

email: jan.ourednicek@upce.cz

tel: (+420) 466 036 403